Vil du jobbe overtid uten å få betalt for det?

Mange har nettopp fått sin første jobb etter studentlivet. En stor andel vil få en stilling med merkelappen «særlig uavhengig». Hva betyr det?

Karakteristisk for slike stillinger, er at de unntas fra de fleste og viktigste arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Mest merkbart for den nyansatte vil være ikke å få overtidsbetalt.  

I kampen om de beste hodene velger noen virksomheter å tilby høyere grunnlønn, mot at stillingen defineres som særlig uavhengig. Spørsmålet blir da om grunnlønnen er høy nok til å kompensere overtidsbelastningen. Regnestykket byr på utfordringer fordi det er vanskelig å vurdere hvor stor arbeidsbelastningen vil bli. Avtalen gjør det til arbeidstakers risiko om den blir stor eller liten. 

Vi i Econa er kjent med at mange nyutdannede jobber betydelig utover alminnelig arbeidstid. Jobber du 200 timer overtid i løpet av et år, eller 4-5 timer i uken, og har en årslønn på 500 000 kroner, kan du tape mer enn 70 000 i året om du ikke får overtidsbetalt. Lønnen må altså være markant høyere for at det skal lønne seg å velge en særlig uavhengig stilling, fremfor en stilling med overtidsbetalt. Vår erfaring er at det ikke alltid er en nødvendig sammenheng her. Den ansatte sitter i tillegg igjen med risikoen for svingninger i arbeidsmengden.     

Praksisen er også risikosport for virksomheten. De står ikke fritt til å bestemme at stillingen skal defineres som særlig uavhengig. Betegnelsen er forbeholdt overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det er ikke nok å kontrollere arbeidstiden selv eller ha fleksibel arbeidstid. Det kreves en tydelig og åpenbar selvstendighet ved organisering og gjennomføring av arbeidsoppgavene. Dette skal være ansatte som selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, og når og hvor de gjør arbeidet.  Viser det seg i ettertid at vilkårene ikke var oppfylt, risikerer virksomheten å måtte etterbetale overtiden. Ansvaret kan da omfatte overtidstimer hele tre år tilbake i tid.

Econa mener det bør tydeliggjøres hvilke typer stillinger som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. Få ting er viktigere for vår velferd enn et godt arbeidsliv. Vi utfordrer ny regjering til å klargjøre hvor de står i dette spørsmålet. Og til deg som vurderer et jobbtilbud: Tenk nøye igjennom om det faktisk er du som betaler for en høyere grunnlønn ved å akseptere å være unntatt fra overtidsbestemmelsene.