Arrangement

Virksomhetsstyring og ledelse av en stor organisasjon

Offentlige organisasjoner kan være store og komplekse. De utsettes for påvirkning og krav fra mange hold - politisk, fra overordnet institusjon, fra media og samfunnet generelt - og ikke minst innenfor økonomiske rammer som ofte oppfattes som trange. Å nå målene sine kan derfor være en krevende oppgave.